Lwallet - lojalumo kortelės Jūsų telefone

CAMELIA Mažų kainų kortelės naudojimo taisyklės

Mažų kainų kortelė - tai kortelė užtikrinanti mažesnes kainas bei teikianti išskirtinai gerus pasiūlymus „Camelia" vaistinių (toliau - CAMELIA) klientams. Mažų kainų kortelės teikiamomis privilegijomis gali naudotis tik jos turėtojai - asmenys, turintys galiojančias korteles.

Mažų kainų kortelės anketą galima užpildyti vaistinėje, namuose arba internete www.camelia.lt Jums patogiu būdu.

Užpildytą Mažų kainų kortelės anketą pateikite bet kurioje CAMELIA vaistinėje arba informuokite vaistininką apie užpildytą anketą internete, pateikdami savo asmens dokumentą vaistininkui.

Naudotis Mažų kainų kortele galėsite tik tada, kai ji bus aktyvuota CAMELIA vaistinėje.

Aktyvavus Mažų kainų kortelę, galėsite naudotis jos teikiamomis privilegijomis ir mažesnėmis kainomis.

Kortelės teikiamomis privilegijomis galima naudotis CAMELIA vaistinėse ir kitose prekių pardavimo ar paslaugų teikimo vietose, jei CAMELIA skelbia apie partnerių taikomas nuolaidas su Mažų kainų kortele.

Klientas turi teisę naudotis visomis CAMELIA partnerių kortelių turėtojams siūlomomis nuolaidomis, dalyvauti jiems skirtuose žaidimuose ir akcijose.

Už prekes pažymėtas Mažų kainų žymekliu mokėkite mažiau atsiskaitydami su Mažų kainų kortele. Pasiūlymai ir akcijos skelbiami svetainėje www.camelia.lt ir CAMELIA vaistinėse bei reklaminiuose CAMELIA leidiniuose.

Mažų kainų kortelės galiojimas

Mažų kainų kortelė pradeda galioti ją aktyvavus.

CAMELIA vaistinės darbuotojas, norėdamas patikrinti kortelės turėtojo asmens tapatybę, turi teisę pareikalauti asmens tapatybę liudijančio dokumento.

Mažų kainų kortelės galiojimas baigiasi:

Mažų kainų kortelei baigus galioti, jos turėtojui nebegalioja Mažų kainų kortelės pasiūlymai.

Pasibaigus Mažų kainų kortelėsgaliojimo terminui, (išskyrus atvejus, kai UAB „Nemuno vaistinė" sustabdo ar panaikina visų Mažų kainų kortelių galiojimą), kortelės nusidėvėjimo atveju, asmuo, norėdamas toliau naudotis Mažų kainų kortelės turėtojams skirtais pasiūlymais, turi užpildyti naują kortelės anketą, pateikti ją CAMELIA vaistinėje bei įsigyti naują Mažų kainų kortelę ir ją aktyvuoti.

Praradęs Mažų kainų kortelę, turėtojas apie tai privalo nedelsdamas pranešti UAB „Nemuno vaistinė" telefonu 8-37 751200 (tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.) arba elektroniniu paštu mkk@camelia.lt.

Asmens duomenų tvarkymas

Mažų kainų kortelės anketoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Mažų kainų kortelės anketoje pateikti asmens duomenys UAB „Nemuno vaistinė" bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. tam, kad UAB „Nemuno vaistinė" galėtų parinkti specialių pasiūlymų Mažų kainų kortelių turėtojams ir atsiųsti jiems informacijos apie CAMELIA vaistinėse vykstančias akcijas ar kitomis jiems aktualiomis temomis.

Asmuo, pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Mažų kainų kortelės anketą, sutinka, kad Mažų kainų kortelės anketoje nurodyti jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais UAB „Nemuno vaistinė" arba jos įgalioto duomenų tvarkytojo.

Mažų kainų kortelės turėtojas turi teisę susipažinti su UAB „Nemuno vaistinė" ir (arba) jos įgalioto duomenų tvarkytojo naudojamais kortelės anketoje pateiktais asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, pateikti papildomos informacijos apie save, papildyti arba ištaisyti anketoje nurodytus savo duomenis, atsisakyti gauti pagal šią anketą siunčiamą informaciją ar pareikšti nesutikimą, kad UAB „Nemuno vaistinė" ar jos įgaliotas duomenų tvarkytojas tvarkytų anketoje pateiktus jo duomenis. Čia nurodytomis teisėmis Mažų kainų kortelės turėtojas gali pasinaudoti prisijungęs prie www.manoevaistine.lt arba kreipęsis elektroniniu paštu mkk@camelia.lt

Kitos sąlygos

Mažų kainų kortelė nėra mokėjimo kortelė.

Vadovaujantis 2010 m. rugpjūčio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-724, Mažų kainų kortelės privilegijos bei nuolaidos netaikomos kompensuojamųjų vaistų priemokoms.

Mažų kainų kortelės turėtojui grąžinus kortelę arba pasibaigus jos galiojimui, sumokėtas kortelės išdavimo mokestis negrąžinamas.

Mažų kainų kortelės turėtojams skirtais pasiūlymais galima naudotis tik įsigyjant prekių arba paslaugų CAMELIA vaistinėse arba iš UAB „Nemuno vaistinės" nurodytų Mažų kainų kortelės partnerių. UAB „Nemuno vaistinė" neatsako už netinkamą Mažų kainų kortelės partnerių įsipareigojimų vykdymą.

UAB „Nemuno vaistinė" ir Mažų kainų kortelės partneriai turi teisę nesuteikti nuolaidų ar kitų kortelės turėtojams skirtų privilegijų, kurių siekiama gauti apgaulės būdu.

UAB „Nemuno vaistinė" turi teisę bet kada keisti Mažų kainų kortelės naudojimo taisykles ar pripažinti jas negaliojančiomis, taip pat sustabdyti ar panaikinti Mažų kainų kortelių galiojimą iš anksto asmeniškai apie tai nepranešusi Mažų kainų kortelių turėtojams, tačiau paskelbus informaciją viešai vaistinėse bei internetiniame puslapyje www.camelia.lt likus ne mažiau, kaip 10 dienų iki kortelių galiojimo nutraukimo.

Prekybininkams

Lwallet yra Baltijos šalių mobili lojalumo kortelių piniginė. Lwallet suteikia naujas galimybes pasiekti pirkėjus asmeniškai, įtraukti juos į dalyvavimą lojalumo programoje ir personalizuoti apsipirkimo procesą.

Tai inovatyvus žingsnis lojalumo programų plėtroje. Kviečiame prisijungti prie Lwallet programoje dalyvaujančių prekybininkų tinklo. Dalyvauti gali ir prekybininkai, jau turintys lojalumo programas, ir jų neturintys.

Sprendimą vysto ir prižiūri UAB New Vision Baltija.

Susisiekite su mumis
info@lwallet.lt

Arba skambinkite:
+370 5 243 12 52

Prekybininkai
Mūsų adresas: New Vision Baltija, UAB
Laisvės pr. 85
LT-06123 Vilnius